Ove stvari nemojte da govorite vašoj djeci

''

BITI RODITELJ ZAISTA NIJE JEDNOSTAVNO . TREBATE ZNATI ODGOJITI DIJETE, AKO HOĆETE  DA ODRASTE U DIVNOG  ODRASLOG ČOVJEKA. ODREĐENE  FRAZE KOJE UPOTREBLJAVAMO  NE BI TREBALI I DJECA MOGU LOŠE  DA IH SHVATE . SADA ĆEMO VAM REĆI  KOJIH SEDAM STVARI NE TREBATE  GOVORITI SVOJOJ  DJECI. Trebaš  slušati odrasle ljude (ta […]