OHR: Nejasan razlog za postojanje rezervnog sastava policije u RS | BALKANIKA INFO
admin 20 Aprila, 2019

Ured visokog predstavnika (OHR) smatra da je nejasan razlog za postojanje rezervne jedinice policije Ministarstva unutarnjih poslova RS i poziva Narodnu skupštinu Republike Srpske (NSRO) da transparentno odgovori na sve prigovore o tome.

Stav OHR-a je istaknut kao odgovor na Fenovo pitanje o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u RS, koji je u četvrtak usvojen od strane NSRS, kojim se predviđa uspostavljanje rezervnih policijskih snaga u tom entitetu BiH.

– Razlog postojanja rezervne policije nam nije jasan. Međutim, budući da je parlamentarna procedura još uvijek u tijeku, pozivamo dužnosnike RS da pravovremeno dostave nacrt amandmana u širu raspravu domaćih i međunarodnih aktera, te podsjetimo da uspostavljanje pričuvnih snaga mora zadovoljiti potrebe koje su u nadležnosti RS – navodi glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.

U međuvremenu, postavljeno je pitanje formiranja pričuvne policije u Federaciji BiH kako bi se odgovorilo na spomenuti potez NSRS-a iu tom kontekstu sazvana je izvanredna sjednica Komisije Saveznog parlamenta za bezbjednost i, naravno, operacionalizacija ove inicijative.

loading...

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

loading...