Ako vam je krvni pritisak ispod ovih vrijednosti život vam je u opasnosti… – Balkanika

Ako vam je krvni pritisak ispod ovih vrijednosti život vam je u opasnosti…

Velika je ovdje  stvar  koja je vezana za zdravlje a radi se  o krvnom pritisku.

Potrebno je dakle  da se kontroliše redovno da se  odlično vidi da li je u normali ili mu se zaapravp vrijednost snizila jer  većina obraća pažnju samo ukoliko  je visok.

Na vrijednost  vašeg krvnog pritiska ogromnog  uticaja ima bez polemike  hrana koju mi unosimo svakodnevno.

Ako  je u pitanju  neka odrasla osoba sistolički pritisak bi morao da bude nekako 90 mm Hg i to sa 140 mmHg.

Kada dakle  krvni pritisak spadne baš  ispod 90 mmHg sistolički a zapravo  dijastolički ispod 60 mm Hg onda morate  da znate da vaši organi nisu  nikako u stanju da funkcionišu što dakle  za posljedicu može prouzrokovati  probleme u organizmu .

Kada se dakle  vrijednosti krvnog pritiska  spusti  ispod normale najidealnije  je da odmah posjetite  svog doktora.

Savjet oko toga šta morate  raditi je mnogo važan  a to doktor može najuspješnije  da vam da.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *