Kada je ugledala šta je učenik donio za doručak odmah pozvala policiju… – Balkanika

Kada je ugledala šta je učenik donio za doručak odmah pozvala policiju…

Poziv od  učitelja, nastavnika ili dakle  profesora na bilo kojoj  razini  danas je baš  teško zanimanje.

To su dakle  zanimanja koja nisu zapravo samo zadužena samo  za obrazovanje djece i mladih nego  o njima trebaju  brinuti baš  svakog dana pogotovo  kod učitelja.

Ova priča koju nudimo  je priča o jednoj  dakle učiteljici koja je baš  brinula o svojim dragim učenicima i gledala ih je baš  poput svoje djece.

Ona je apsolutno  svakog dana svojim učenicima pomagala  baš u svemu i bila je jako  vezana za upravo svakog od njih.

Jednog dana je  dakle ona gledala šta sve  njeni učenici jedu za doručak a kada je ugledala  vrećicu  jednog učenuika kome je dakle  bilo šest godina šokirala se.

Njen učenik je dakle  za svoj doručak donio ni više ni manje nego  heroin a u njoj su isto tako  bile manje papirne vrećice  i brojne  pilule.

Odmah je ona  izašla iz učionice i od direktora je dakle  pozvala policiju.

Mama  dječaka je poslije  priznala da svakog dana pravi sinu doručak ali je ona pravi  ovisnik o heroinu.

Slučajno je zamijenila svoju vrećicu sa njegovom .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *