Nakon 42 godine braka supruga je umrla . Nakon nekog vremena došla je poruka… – Balkanika

Nakon 42 godine braka supruga je umrla . Nakon nekog vremena došla je poruka…

Potpuno je normalno je da neko ko dakle  provede 42 godine skupa  u braku sa nekim u baš svemu vidi baš  tu osobu.

Dogodilo se Davidu Penveru da je mnogo  čudan niz događanja na neobičan način podsjećao na njegovu umrlu suprugu.

Petnaestak godina  dakle prije smrti supruge njih dvoje su dakle  radili na farmi oko tih  božićnih drvaca koje su  oni uzgajali.

Dogodilo  se da je tog dana dakle  izgubio  taj svoj vjenčani prsten.

Imali su  uvijek oni jedno drugo i to im je  bez pretjerivanja bilo najbitnije  a ostalo  im nije čak bilo ni važno .

Na farmi je bio zaposlen John Wyckoff i to kao radnik vozio je  dakle traktor i ugledao  je nešto sjajno a to je  dakle bio izgubljeni prsten.

Priču je  objavio  novinarima da  bi je mogli pročitati svi kao  i sam vlasnik prstena.

Puno  je ljudi slalo mejlove tražeći upravo  taj prsten  govoreći da je njihov.

Napravljeno je čišćenje i pronašli su natpis na prstenu a on je  odgovarao  samo Davidu i  baš sve je bilo završeno .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *