kOMUNA SA 400 stanovnika koja je sakrivena a ima samo jedno jedino pravilo… – Balkanika News

kOMUNA SA 400 stanovnika koja je sakrivena a ima samo jedno jedino pravilo…

SAD je popularna  po mnogim izdvojenim zajednicama a ova jedna sakrivena  komuna ima oko 400 stanovnika i živimu šumskom području Atlante.

Napravljena  je prije petnaest godina a dizajn je arhitekte Phillipa Tabba.

Komuna je zasnovana  za život bez stresa u stvari kako su živjeli naši preci.

Članovi komune žive uporedo  sa prirodom.

Hrana je samo  organske proizvodnje koja se uzgaja na farmama a na raspolaganju im je tri gurmansaka  restorana.

Svoje domove griju  i hlade korištenjem geotermalnih pumpi a pažnja se najviše daje zdravlju i fizičkoj aktivnosti.

Komuna se naziva  SERENBE i rade u vrtovima, jašu konje a gdje god se može oni idu pješke voze bicikle i dr.

Dakle  život u komuni je temeljen  na zdravom načinu kakav je bio kod naših predaka.

U komuni se organizuju sadržaji za koje se ima mnogo  interesovanja ( velnes, jogam bazen).

Komuna stimuliše  kreativan rad i priroda i zajedništvo se pogotovo  cijeni.

Organizuju predavanja, prikazuju filmove izložbe i drugo .

Vidite  kakav je život u toj komuni:

loading...

Slični postovi:

Comments

comments