On misli da su svi vidjeli obešenog nekog čoveka sa brkovima iz daljine?  Naveo je da je on imao dvojnika.